HAKKIMIZDA

Biz THERAPIAGroup olarak psikoterapilerin, insan zihninin karmaşık yapısını, duygu, biliş ve davranışlarının iç içe geçmiş ilişkisel ağını anlamak için temel, tamamlayıcı ve gerekli bir araç olduğu fikrini savunuyoruz. XXI. yüzyılda psikoterapinin nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz. Pusula bir süredir biyolojik psikiyatriyi işaret etse de THERAPIAGroup olarak bugün hâlâ insanı anlamada elimizdeki en iyi yöntemin psikoterapi olduğuna inanıyoruz.

Aynı zamanda bir fizyolog olan Freud XX. yüzyılın başında demişti ki: “Bir gün beyinle ilgili bilgimiz o hale gelecek ki, her şeyin biyokimyasal açıklamasını yapabileceğiz. Ama şu an insanı anlamak için elimizdeki en iyi yöntem psikanaliz.” Biz salt psikanalizin değil genel anlamda psikoterapilerin insanı anlama ve değişimine yardımcı olma yolundaki en önemli araçlardan biri olduğuna inanıyoruz.

Bununla birlikte sinirbilim beynin derinlerine inmeye ve zihnin karmaşık yapısını çözmeye devam ettikçe psikoterapilerin işlevini yitirmeyeceklerini aksine daha da önem kazanacaklarını düşünüyoruz. Beyni bütün işleyişiyle teorik olarak ne kadar iyi kavrarsak kavrayalım, insanın biricikliğinin ancak ve ancak terapist-danışan ilişkisi içinde ve terapi çerçevesi dahilinde anlaşılabileceğini savunuyoruz.

Gelişmenin, hayatın değişimine koşut olarak psikoterapinin içinde, psikoterapinin sınırları çerçevesinde gerçekleşeceği düsturuyla hareket ediyoruz. İlacın etkinliğinden şüphe edemeyeceğimiz ve kullanmaktan başka çaremizin olmadığı şizofreni, bipolar bozukluk gibi durumlarda dahi, esas şifa verenin hekim-hasta / terapist-danışan ilişkisinin kendisi olduğunu düşünüyoruz.

Psikoterapinin bütün bunlardan bağımsız olarak da sorunlu bir alan olduğu Türkiye’de psikoterapinin etik kurallar dahilinde uygulanması bizim için büyük önem taşıyor. Çalışmalarımızı THERAPIAGroup olarak bu inanış çerçevesinde sürdürüyoruz.

WHAT THEY ARE SAYING

TESTIMONIALS